เกี่ยวกับเรา

ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้  วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ คัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย สอบถามเพิ่มเติม มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077


ติดต่อเรา

ช่างเสียงไร้สาย.com

Tel/Line 0863175577 


ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชน


ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต และเอกชน หน่วยงาน มหาวิทยาลัย


ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชน


ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 

8.จังหวัดลำพูน 9.จังหวัดอุตรดิตถ์


ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานเทศบาล  / อบต. ในงานประชุมสันนิบาต สมาพันธ์ปลัดฯ

ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสาย / ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย

ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสาย และ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครนายก 4.จังหวัดนครปฐม 5.จังหวัดนครสวรรค์ 6.จังหวัดนนทบุรี 

7.จังหวัดปทุมธานี 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9.จังหวัดพิจิตร 10.จังหวัดพิษณุโลก 11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.จังหวัดลพบุรี 

13.จังหวัดสมุทรปราการ 14.จังหวัดสมุทรสงคราม 15.จังหวัดสมุทรสาคร 16.จังหวัดสิงห์บุรี 17.จังหวัดสุโขทัย 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.จังหวัดสระบุรี 20.จังหวัดอ่างทอง 21.จังหวัดอุทัยธานี 

รับติดตั้ง ชุดแม่ข่ายและเครื่องขยายเสียง

รับติดตั้ง หอกระจายข่าวไร้สาย

รับติดตั้ง ลำโพง กับแทงก์ประปาหมู่บ้านเพื่อการกระจายเสียงได้กว้างไกลขึ้น

ขายชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายเทศบาล

ราคาระบบเสียงตามสายกองทุนหมู่บ้าน

ราคาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา 6.จังหวัดบึงกาฬ 7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8.จังหวัดมหาสารคาม 9.จังหวัดมุกดาหาร 10.จังหวัดยโสธร 11.จังหวัดร้อยเอ็ด 12.จังหวัดเลย 13.จังหวัดสกลนคร 

14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดศรีสะเกษ 16.จังหวัดหนองคาย 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 18.จังหวัดอุดรธานี 19.จังหวัดอุบลราชธานี 20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดปราจีนบุรี 6.จังหวัดระยอง 7.จังหวัดสระแก้ว

รับติดตั้ง ชุดแม่ข่ายส่งสัญญาณเสียงไร้สาย

รับติดตั้ง ชุดลูกข่าย พร้อมลำโพงฮอร์น ระบบเสียงไร้สาย อบต.

ช่างติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.


ภาคใต้ 

1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 

8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา 

ช่างตรวจเช็ค ปรับปรุง ซ่อมแซม ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.


ติดตั้ง ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล

ซ่อมแซม ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล


ภาคตะวันตก 

1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี