ให้คำปรึกษา รับออกแบบ สำรวจ จำหน่าย พร้อมติดตั้ง รับปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย Sound Public Address System ระบบเสียงไร้สาย Wireless Public Address System ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย Wireless Audio Broadcasting System ทุกหน่วยงาน

โทร 086-3175577 /089-6080077

สำรวจและออกแบบระบบให้ฟรี! รับประกันผลงาน มีบริการดูแลหลังการขาย ไม่ทิ้งงาน

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

  • ไม่ต้องขออนุญาติใช้ความถี่จาก กสทช.

  • ไม่มีปัญหาคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน

  • เสียงดัง ฟังชัดเจน จนใครๆ ก็ต้องร้องขอให้เปิดเพลง

  • กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยไม่มีเสียงรบกวนออกที่ลำโพง

  • กรณีใช้กับชุดลูกข่ายเลือกควบคุมให้เสียงออก/ไม่ให้ออกที่ลำโพงได้แต่ยังสามารถรับฟังเสียงได้จากระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

หากท่านกำลังต้องการติดตั้งเสียงตามสาย เครื่องเสียงระบบประกาศ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย Wireless Broadcasting System ระบบประกาศเสียงตามสาย Sound Public Address System ระบบเสียงผ่านเครือข่ายไอพี IP Network Audio Broadcasting System เสียงเตือนภัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลฯ อบต. ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย วัด ห้างสรรพสินค้า ตลาด วัด หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานทั่วไป ยินดีให้คำปรึกษาฟรี พร้อมดำเนินการตามที่ท่านต้องการ ในงบประมาณ และรับประกันผลงาน

โทร 086-3175577 /089-6080077ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานเทศบาล/อบต.


ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสาย / ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย


ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสาย และ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย


ชุดแม่ข่ายและเครื่องขยายเสียง


หอกระจายข่าว


ติดตั้งลำโพงกับแทงก์ประปาหมู่บ้านเพื่อการกระจายเสียงได้กว้างไกลขึ้น


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายเทศบาล


ลำโพงกระจายเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายส่งสัญญาณเสียงไร้สาย


ช่างกำลังประกอบเตรียมติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.


ช่างกำลังติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.ช่างกำลังตรวจเช็คชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล


ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล