ระบบเสียงไร้สายสำหรับเทศบาล อบต

ให้คำปรึกษา รับออกแบบ สำรวจ จำหน่าย พร้อมติดตั้ง รับปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย Sound Public Address System ระบบเสียงไร้สาย Wireless Public Address System ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย Wireless Audio Broadcasting System ทุกหน่วยงาน

สำรวจและออกแบบระบบให้ฟรี! รับประกันผลงาน มีบริการดูแลหลังการขาย ไม่ทิ้งงาน


จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077


ระบบเสียงไร้สายสำหรับหน่วยงาน อปท. เทศบาล อบต. และหมู่บ้าน ตามที่ กสทช. อนุญาตให้หน่วยงาน เทศบาล อบต. ได้ยื่นขออนุญาตใช้งานระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200 MHz (เดิมจะสิ้นสุดในปี 2563)เพื่อเชื่อมโยงการกระจายเสียงจากระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และให้เปลี่ยนไปใช้ความถี่ใหม่ย่าน 430.225MHz ในปี 2564 นั้น อาจทำให้กระทบกับอุปกรณ์เดิมที่หน่วยงานได้ติดตั้งและใช้งานอยู่ ต้องมีการปรับปรุงระบบ และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น มากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน อายุการใช้งาน และยี่ห้อ รุ่น ของเดิมที่ติดตั้ง ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง และเลือกใช้งานระบบกระจายเสียงในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ตามกรอบของงบประมาณที่กำหนด

ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา และร่วมสำรวจ ตรวจสอบระบบกระจายเสียงของเดิมทุกระบบ เพื่อทำการออกแบบ ปรับปรุงระบบ ของเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด ทั้งแบบระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย และแบบผสมผสานเนื่องจากเราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบเสียงตามสายและไร้สาย ที่มีโซลูซั่นให้เลือกมากที่สุด อาทิ

ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ,430.225MHz

งบปรับปรุงเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000.-บาท

ติดตั้งใหม่เริ่มต้น 200,000.- บาท สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคา 0863175577 /0896080077 ครับ

ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย


ติดตั้งเสาแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย


ระบบเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

งบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่ 150,000.- บาท สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคา 0863175577 /0896080077 ครับ

ระบบเสียงไร้สายผ่านInternet

แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง

ระบบเสียงไร้สายผ่านInternet

รับฟังผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน/คอมพิวเตอร์ หรือชุดลูกข่ายไร้สาย ได้ทั่วโลกที่เชื่อม Internetได้

ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว

งบประมาณเริ่มต้น ตั้งแต่ 50,000.- บาท สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคา 0863175577 /0896080077 ครับ

ตัวอย่างการออกแบบ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. เท่านั้น

คือ การกระจายเสียงไร้สาย แบบใช้คลื่นวิทยุ ย่านความถี่ UHF 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz. ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้ ทดแทนความถี่เดิม 420.200MHz สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือกระจายเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่าย พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณเสียงไร้สายผ่านหน้าเว็บของหน่วยงาน หรือเว็บที่กำหนดด้วยเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อให้ประชาชนรับฟังการกระจายเสียง ข่าวสารอย่างทั่วถึง ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ หรือไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง ก็ตาม สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ดีกว่าเดิม ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบฟรี โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ด้านระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะมากกว่า 10ปี


เสาวิทยุแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย(Self Support) ติดตั้งที่ ทำการ เทศบาล /อบต.

งบประมาณขึ้นอยู่กับขนาดและความสูง


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายติดตั้งที่ ทำการ เทศบาล /อบต.

งบประมาณขึ้นอยู่กับรายละเอียด/คุุณลักษณะเฉพาะ/จำนวนของอุปกรณ์

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช. จัดสรรให้ใช้ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดจ่ายไฟสำหรับเครื่องส่งฯ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดควบคุมและจัดรายการออกอากาศชุดควบคุมการออกอากาศไม่น้อยกว่า500โซน พร้อมจอแสดงผลระบบ Tuch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว,CD/USB MP3,ตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้า , สัญญาณเสียงเตือนภัยเอนกประสงค์ แสดงแผนที่จุดติดตั้งชุดลูกข่าย เป็นต้น จำนวน 1 ชุด

 • ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง,รองรับการฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดลำโพงสำหรับมอนิเตอร์เสียง จำนวน 1 ชุด

 • ชุดหูฟังแบบครอบศรีษะ จำนวน 1 ชุด

 • เครื่องรับสัญญาณวิทยุAM/FM พร้อมสายอากาศรับภายนอก จำนวน 1 ชุด

 • ตู้ Rack ABS สูงไม่น้อยกว่า 8ยู พร้อมแผงจ่ายไฟ 220โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า 6ช่อง จำนวน 1 ชุด

 • ชุดเครื่องมือทดสอบสัญญาณการทำงานของชุดรับสัญญาณแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดรีโมทไร้สายสำหรับควบคุมและปรับตั้งค่าแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งจัดรายการ จำนวน 1 ชุด

 • ชุดสายอากาศส่งไดโพลขนาดไม่น้อยกว่า 4 ห่วง พร้อมสายนำสัญญาณชนิด 8DFB หรือดีกว่า ความยาวไม่น้อยกว่า 50เมตร และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด

 • เสาแม่ข่ายรูปทรงสามเหลี่ยมถักชนิดไม่ต้องใช้ลวดสลิงยึดโยง(Self Support)ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวน 1 ต้น


ชุดลูกข่ายที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้ามีลำโพง 4 ตัวกระจายเสียงรอบทิศทางระยะหวังผลไม่เกิน 50-200 เมตร

ราคา


ชุดลูกข่ายที่ติดตั้งบนหอกระจายข่าวตามเสาไฟฟ้ามีลำโพง 4 ตัวกระจายเสียงรอบทิศทางระยะหวังผลไม่เกิน 200 เมตรขึ้นไปหรือต่อเพิ่มขยายเป็นเสียงตามสายอีก

ราคา

2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายกำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ ย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช.จัดสรรให้ใช้ ,ควบคุมระดับเสียงได้เป็นรายตัวจากชุดแม่ข่าย,แสดงหมายเลขโซนและอุณหภูมิได้ จำนวน 1 ชุด

 • สายอากาศรับยากิขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี พร้อมขาจับ,สายนำสัญญาณ และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด

 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4 ตัว/ชุด

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)

 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด

 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด

ราคา

2.2 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงมากกว่า 4 ตัว/ 1ชุดลูกข่าย หรือต้องการเดินเสียงตามสายต่อจากชุดลูกข่ายเสียงไร้สายมากกว่า 50-1,000เมตร

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายกำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ ย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช.จัดสรรให้ใช้ ,ควบคุมระดับเสียงได้เป็นรายตัวจากชุดแม่ข่าย,แสดงหมายเลขโซนและอุณหภูมิได้ จำนวน 1 ชุด

 • สายอากาศรับยากิขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี พร้อมขาจับ,สายนำสัญญาณ และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด

 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4-10 ตัว/ชุด

 • ใช้ชุดขยายระยะการเดินสายลำโพงไม่น้อยกว่า 400เมตร (กรณีต้องการเดินสายแยกลำโพงไปยังเสาต้นอื่นในระยะ50-400 เมตรรองรับลำโพงไม่เกิน 6 ตัว) จำนวน 1 ชุด หรือใช้ชุดขยายสัญญาณเสียงตามสายแบบใช้งานภายนอกขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ รองรับการเดินสายมากกว่า 600 เมตร รองรับลำโพงมากกว่า 6 ตัวขึ้นไป จำนวน 1 ชุด

 • สายนำสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 2 x1.5 มม. มีลวดสลิงในตัว จำนวน 200เมตร ต่อ 1 ม้วน

 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)

 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด

 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด

ราคา


2.3 กรณีต้องการติดตั้งใช้งานกระจายเสียงบนยานพาหนะ หรือแบบเคลื่อนย้ายที่ได้ หรือต้องการงานคุณภาพเสียงสูง

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์

 • ลำโพงมิวสิคฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า8นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า20วัตต์ จำนวน 2-4 ตัว/ชุด

 • ชุดจ่ายไฟสำรองแบบเคลื่อนที่ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเหตุ ;

1.เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางในการออกแบบและนำเสนอ ระบบจากประสบการณ์จริง ในการขายและติดตั้ง ตลอดจน พบปัญหา จากการใช้งานของหน่วยงาน และนำเอาข้อดีของระบบเสียงตามสาย และระบบเสียงไร้สาย มาประยุกต์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด

2.รายการบางอย่างสามารถปรับเพิ่มลด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่/ตามงบประมาณได้

3.ยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ เสนอราคา ฟรี

9Audio Co.,Ltd. " เราคือผู้จำหน่ายและให้บริการด้านระบบเสียงตามสาย/ไร้สายโดยเฉพาะ / "Wire&Wireless Audio Especially "

0863175577 /0896080077


จำหน่าย รับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network ระบบเสียงผ่านโครงข่าย fiber optic เทศบาล อบต หมู่บ้าน และหน่วยงานทั่วไป ฯลฯ โทร 0863175577 /0896080077


เสียงตามสาย เสียงไร้สาย เสียงไอพี เสียงไร้สายผ่านเน็ต เสียงไร้สายไอพี ระบบเสียงผ่าน IP Network เสียงผ่านซิม ระบบเสียงไร้สาย .com ติดตั้งเสียงไร้สาย ระบบเสียงอบต. โทร 0863175577 /0896080077 by 9it