ระบบเสียงไร้สายสำหรับหมู่บ้าน

9Audio ระบบประชาสัมพันธ์ชนิดไร้สาย เหมาะสำหรับงานกระจายข่าวสาร จากหน่วยงานราชการ เช่น ธรรมเนียบรัฐบาล,กระทรวง,ทบวง,กรม,จังหวัด,อำเภอ,ตำบล(ทต./อบต),หมู่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน) หรือหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงานสามารถกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ไปยังประชาชน/สมาชิก ในความรับผิดชอบ พร้อมกัน ได้อย่างทั่วถึง ง่ายดายและรวดเร็ว ป้องกันข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง (เฟกนิวส์)

ระบบกระจายเสียงไร้สาย 9Audio ประชาชนสามารถรับฟัง หรือเข้าถึงข่าวสารได้โดยง่าย ผ่านลำโพงที่ติดตั้งกับชุดลูกข่ายไร้สาย หรือเชื่อมต่อผ่านระบบเสียงตามสาย/ไร้สายเดิมของหมู่บ้าน สามารถปรับปรุงใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ไม่กระทบกับระบบ/อุปกรณ์เดิม ใช้เครื่องขยายเสียง ลำโพง ชุดไมโครโฟน เครื่องเล่นต่างๆ ร่วมกับของเดิมได้ดี และอีกหนึ่งช่องทางที่ 9Audio ได้พัฒนาระบบกระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในยุคการใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดอยู่กับที่ (Mobile) ประชาชนสามารถรับฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)ของตัวเองได้จากทุกที่ แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รองรับการแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง/หยุดกระจายเสียงจากหน่วยงานอัตโนมัติ(Optional) และยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนจากลำโพงเมื่อมีการประกาศ/กระจายเสียง ข่าวสารที่ ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นในเวลาพักผ่อนของประชาชนบางกลุ่ม บางคน ได้

ระบบกระจายเสียงไร้สาย 9Audio ติดตั้ง และใช้งานง่าย เหมาะกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ใช่ระบบคลื่นความถี่วิทยุแบบเดิม ไม่มีการรบกวนกันของสัญญาณคลื่นวิทยุ ทำงานได้แม่นยำ คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม ไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง เหมาะกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยิ่ง รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ iot ต่างๆ เช่น PM2.5 เป็นต้น คุ้มค่าในการลงทุน ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งชุดลูกข่ายครั้งเดียว สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลายหน่วยงาน เช่นผู้ว่าฯ ,นายอำเภอ, นายก ทต. ,ผู้ใหญ่บ้าน สามารถเลือกประกาศออกไปที่ลำโพงในพื้นที่ของหมู่บ้านในการปกครอง/ดูแลได้โดยตรง ประชาชนได้รับข่าวสารที่เป็นจริงจากหน่วยงานตรง ประชาชนไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญอีกต่อไป


ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียง ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ในยุค Covid-19

(ผู้รับ)>>>>>อยู่ที่ไหนก็ ฟังเสียงประกาศได้

(ผู้ส่ง)>>>> สะดวกควบคุมผ่านออนไลน์

ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนใคร

  • กระจายเสียงได้ 2 ช่องทาง รับฟังประกาศผ่านโทรศัพท์ และรับฟังผ่านลำโพงที่ติดตั้ง

  • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศอัตโนมัติ ทำให้ทราบก่อนว่าหน่วยงานมีประกาศ หรือหยุดประกาศ

  • ฟังเสียงประกาศได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์