ระบบเสียงไร้สายสำหรับหน่วยงานเอกชน

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

ไม่ต้องขออนุญาตใช้

ไม่ใช่การส่งเสียงผ่านคลื่นวิทยุ

ไม่มีปัญหาคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน

ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล เสียงดัง ฟังชัดเจน

กระจายข่าวสาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนคนทั่วไป

รับฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือ

แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการกระจายเสียง(OnAir)

เลือกเอาเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่ายแต่ละจุดได้อิสระ

ฯลฯ