ขายระบบเสียง ขายระบบเสียงตามสาย ขายระบบเสียงไร้สาย ติดตั้งระบบเสียง ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ระบบไมค์ประชุมไร้สาย

โทร 086-3175577 /089-6080077

สำรวจและออกแบบระบบให้ฟรี! รับประกันผลงาน มีบริการดูแลหลังการขาย ไม่ทิ้งงาน


ระบบเสียงไอพี คือการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่ายไอพี Audio Over IP Network หรือการส่งเสียงผ่านเครือข่ายไอพี หรือ ระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบเสียงผ่านแลน หรือ ระบบเสียงผ่าน ip network ระบบเสียงผ่านระบบไอพี ระบบเสียงตามสายดิจิตอล PA System , ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต,IP NETWORK PUBLIC ADDRESS SYSTEM ,IP NETWORK AUDIO SYSTEM,IP NETWORK AUDIO BROADCAST SYSTEMP , Network IP Audio System เป็นรูปแบบใหม่ของระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายหรือ ผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ต , เสียงผ่าน Internet ,Audio over IP , Audio over Internet เป็นต้น เครื่องรับสัญญาณเครือข่ายไอพี ระบบประกาศเสียงตามสาย IP Network PA System เราสามารถปรับเปลี่ยนระบบเน็ตเวิร์คของเราเป็นระบบกระจายเสียงไร้สายได้ ระบบประกาศผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ส่งสัญญาณเสียงฝ่านระบบไอพีเน็ตเวิร์ค ซึ่งสามารถต่อระบบเพื่อกระจายเสียงแบบระบบกระจายเสียงไร้สายได้ ซึ่งรองรับระบบกระจายเสียงไร้สาย Wireless PA System ระบบเสียงตามสายแบบไอพีเน็ตเวิร์ค ดิจิตอล ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบไอพี ขายอุปกรณ์ ติดตั้งระบบเสียงตามสาย นวัตกรรมใหม่ของระบบเสียงตามสาย แก้ปัญหาระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติ แก้ปัญหาระบบกระจายเสียงไร้สาย แปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ซ่อมระบบเสียงตามสาย ซ่อมระบบเสียงตามสายดิจิตอล ซ่อมระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ซ่อมระบบเสียงสาธารณะ ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ปรับปรุงความถี่420.200 MHz ระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ รับซ่อม หอกระจายข่าวไร้สาย ศูนย์บริการ เสียงตามสายแบบไร้สาย ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเดิมให้เป็น ระบบเสียงไร้สายไอพี ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่

ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานเทศบาล/อบต.


ชุดตู้แม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสายชุดแม่ข่ายและเครื่องขยายเสียง


หอกระจายข่าว


ติดตั้งลำโพงกับแทงก์ประปาหมู่บ้านเพื่อการกระจายเสียงได้กว้างไกลขึ้น


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายเทศบาล


ลำโพงกระจายเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายส่งสัญญาณเสียงไร้สาย


ช่างกำลังประกอบเตรียมติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.


ช่างกำลังติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.ช่างกำลังตรวจเช็คชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล


ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล