ระบบเสียงไร้สายสำหรับเทศบาล

ระบบเสียงไร้สายสำหรับหน่วยงาน อปท. เทศบาล อบต. และหมู่บ้าน ตามที่ กสทช. อนุญาตให้หน่วยงาน เทศบาล อบต. ได้ยื่นขออนุญาตใช้งานระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200 MHz (เดิมจะสิ้นสุดในปี 2563)เพื่อเชื่อมโยงการกระจายเสียงจากระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และให้เปลี่ยนไปใช้ความถี่ใหม่ย่าน 430.225MHz ในปี 2564 นั้น อาจทำให้กระทบกับอุปกรณ์เดิมที่หน่วยงานได้ติดตั้งและใช้งานอยู่ ต้องมีการปรับปรุงระบบ และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น มากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน อายุการใช้งาน และยี่ห้อ รุ่น ของเดิมที่ติดตั้ง ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง และเลือกใช้งานระบบกระจายเสียงในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ตามกรอบของงบประมาณที่กำหนด

ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา และร่วมสำรวจ ตรวจสอบระบบกระจายเสียงของเดิมทุกระบบ เพื่อทำการออกแบบ ปรับปรุงระบบ ของเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด ทั้งแบบระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย และแบบผสมผสานเนื่องจากเราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบเสียงตามสายและไร้สาย ที่มีโซลูซั่นให้เลือกมากที่สุด อาทิ

ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ,430.225MHz

งบปรับปรุงเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000.-บาท

ติดตั้งใหม่เริ่มต้น 200,000.- บาท สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคา 0863175577 /0896080077 ครับ

ระบบเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

งบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่ 150,000.- บาท สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคา 0863175577 /0896080077 ครับ

ระบบเสียงไร้สายผ่านInternet

แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง

ระบบเสียงไร้สายผ่านInternet

รับฟังผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน/คอมพิวเตอร์ หรือชุดลูกข่ายไร้สาย ได้ทั่วโลกที่เชื่อม Internetได้

ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว

งบประมาณเริ่มต้น ตั้งแต่ 50,000.- บาท สอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคา 0863175577 /0896080077 ครับ