ขายระบบเสียง ขายระบบเสียงตามสาย ขายระบบเสียงไร้สาย ติดตั้งระบบเสียง ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ระบบไมค์ประชุมไร้สาย

โทร 086-3175577 /089-6080077

สำรวจและออกแบบระบบให้ฟรี! รับประกันผลงาน มีบริการดูแลหลังการขาย ไม่ทิ้งงาน


หากท่านกำลังต้องการติดตั้งเสียงตามสาย เครื่องเสียงระบบประกาศ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบประกาศเสียงตามสาย เสียงเตือนภัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลฯ อบต. ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย วัด ห้างสรรพสินค้า ตลาด วัด หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานทั่วไป ยินดีให้คำปรึกษาฟรี พร้อมดำเนินการตามที่ท่านต้องการ ในงบประมาณ และรับประกันผลงาน

โทร 086-3175577 /089-6080077ร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานราชการ และเอกชนร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งานระบบเสียงไร้สายให้หน่วยงานเทศบาล/อบต.


ชุดตู้แม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสายชุดแม่ข่ายและเครื่องขยายเสียง


หอกระจายข่าว


ติดตั้งลำโพงกับแทงก์ประปาหมู่บ้านเพื่อการกระจายเสียงได้กว้างไกลขึ้น


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายเทศบาล


ลำโพงกระจายเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงตามสาย


ชุดแม่ข่ายส่งสัญญาณเสียงไร้สาย


ช่างกำลังประกอบเตรียมติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.


ช่างกำลังติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.ช่างกำลังตรวจเช็คชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล


ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล