รับปรึกษา สำรวจ ออกแบบ จำหน่ายพร้อมติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย  ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ทุกหน่วยงาน

โทร 086-3175577 

ระบบกระจายเสียงวิถีชีวิตใหม่(New Normal Audio Broadcasting)

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

ไม่ต้องห่วงว่าจะรบกวนชาวบ้าน

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หากท่านกำลังต้องการติดตั้งเสียงตามสาย เครื่องเสียงระบบประกาศ ระบบเสียงตามสาย   ระบบเสียงไร้สาย  ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย Wireless Audio Broadcasting System ระบบประกาศเสียงตามสาย Sound Public Address System ระบบเสียงผ่านเครือข่ายไอพี IP Network Audio Broadcasting System เสียงเตือนภัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลฯ อบต. ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย วัด ห้างสรรพสินค้า ตลาด วัด หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานทั่วไป ยินดีให้คำปรึกษาฟรี  พร้อมดำเนินการตามที่ท่านต้องการ  ในงบประมาณ และรับประกันผลงาน  ยินดีต้อนรับ พันธมิตร ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ช่างติดตั้ง นายหน้า ที่มีแนวคิดทางเดียวกัน  เราไม่ขายแข่งกับท่าน  ยินดีสนับสนุนด้านเทคนิคและการขาย  เริ่มตั้งแต่ศูนย์จนปิดงาน  

โทร 086-3175577 /089-6080077 ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 

8.จังหวัดลำพูน 9.จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครนายก 4.จังหวัดนครปฐม 5.จังหวัดนครสวรรค์ 6.จังหวัดนนทบุรี 

7.จังหวัดปทุมธานี 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9.จังหวัดพิจิตร 10.จังหวัดพิษณุโลก 11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.จังหวัดลพบุรี 

13.จังหวัดสมุทรปราการ 14.จังหวัดสมุทรสงคราม 15.จังหวัดสมุทรสาคร 16.จังหวัดสิงห์บุรี 17.จังหวัดสุโขทัย 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.จังหวัดสระบุรี 20.จังหวัดอ่างทอง 21.จังหวัดอุทัยธานี 

รับติดตั้ง ชุดแม่ข่ายและเครื่องขยายเสียง

รับติดตั้ง หอกระจายข่าวไร้สาย

รับติดตั้ง ลำโพง กับแทงก์ประปาหมู่บ้านเพื่อการกระจายเสียงได้กว้างไกลขึ้น

ขายชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายเทศบาล

ราคาระบบเสียงตามสายกองทุนหมู่บ้าน

ราคาอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา 6.จังหวัดบึงกาฬ 7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8.จังหวัดมหาสารคาม 9.จังหวัดมุกดาหาร 10.จังหวัดยโสธร 11.จังหวัดร้อยเอ็ด 12.จังหวัดเลย 13.จังหวัดสกลนคร 

14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดศรีสะเกษ 16.จังหวัดหนองคาย 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 18.จังหวัดอุดรธานี 19.จังหวัดอุบลราชธานี 20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดปราจีนบุรี 6.จังหวัดระยอง 7.จังหวัดสระแก้ว

รับติดตั้ง ชุดแม่ข่ายส่งสัญญาณเสียงไร้สาย

รับติดตั้ง ชุดลูกข่าย พร้อมลำโพงฮอร์น ระบบเสียงไร้สาย อบต.

ช่างติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.


ภาคใต้ 

1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 

8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา 

ช่างตรวจเช็ค ปรับปรุง ซ่อมแซม ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สายอบต.


ติดตั้ง ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล

ซ่อมแซม ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายเทศบาล


ภาคตะวันตก 

1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี